Sweetiepie Dolly Cot เปลนอน สวิตตี้พาย

฿ 1,490.00

TL8101
มาส่งตุ๊กตาของน้องๆ เข้านอนไปพร้อมกับ Sweetiepie Dolly Cot เปลนอนสุดน่ารักสำหรับการเล่นอย่างสร้างสรรค์ของคุณหนูๆ อีกทั้งยังฝึกให้เจ้าตัวน้อยของคุณรู้จักดูแลและใส่ใจผู้อื่นเป็นอย่างดี 
(มีชิ้นส่วนที่ต้องประกอบ)

สำหรับเด็กอายุ: 3 ปีขึ้นไป
ขนาดสินค้า: 44.2 x 27.99 x 28.3 ซม
น้ำหนัก: 1.32 กิโลกรัม

zTuck your dolly in and gently rock her to sleep in this gorgeous wooden cot. Encourage creative role play and teach your little one how to care.
 (Self assembly is required) **Dolly not included

Age range: 3 Years And Older
Product size: 17.4" x 11.02" x 11.14"
Weight: 2.9 lbs

Total amount : 0